CÔNG TY TNHH TINH MINH

Địa chỉ: 11/24, Đường Liên Khu 5-6, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: Mr. Cung (+84) 907 683 539 hoặc Mrs. Linh (+84) 984 159 065

Email: tinhminh2015@gmail.com