Công đoàn: Lao động mong muốn tăng lương tối thiểu đầu năm 2024

Người lao động muốn tăng lương tối thiểu từ 1/1/2024 để bù đắp chi phí cuộc sống, theo khảo sát của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngày 21/7, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, cho biết trước khi Hội đồng tiền lương quốc gia họp vào đầu tháng 8 bàn thảo điều chỉnh lương tối thiểu năm 2024, công đoàn đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát tình hình việc làm, đời sống và nguyện vọng công nhân.

“Phần lớn người lao động mong muốn tăng lương vào đầu năm sau. Song tăng mức bao nhiêu, trong quá trình thương lượng các bên sẽ bàn thảo trên tinh thần thiện chí, chia sẻ”, ông nói, thêm rằng tăng lương tối thiểu là quy định thực hiện nhiều năm. Dù công đoàn chia sẻ với doanh nghiệp trong trong bối cảnh thiếu đơn hàng nhưng cuộc sống của lao động cũng rất bí bách khi việc làm bị cắt giảm, chi phí sinh hoạt tăng cao.